PROŠIRENJE ARM

  • EXTENSION ARM

    PROŠIRENJE ARM

    Produžna ruka Bonovo pogodna je za mnoštvo različitih operacija i omogućava vam rješavanje projekata za koje bi prethodno bio potreban bager sa velikim dometom.
    To je krajnji dodatak za rukovaoce koji moraju obaviti posao sa velikim dometom, ali ne žele izdvojiti novac za bager s velikim dosegom.